Temeljem “Zakona o fiskalizaciji” – “građani – iznajmljivači” koji plaćaju paušalno porez na dohodak nisu obveznici fiskalizacije tj. nisu obvezni ovjeravati knjige izlaznih računa.

X
COVID 19 - INFORMACIJE