Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema nadnevku (datumu) izdanih računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Porezni obveznik je dužan u Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne. Evidencija o prometu se može voditi ručno, a može i računalnim putem.

 

 

Evidenciju o prometu u sustavu eVisitor nalazi se u sekciji Financije – Promet (pritiskom tipke “Unos novog” dolazi do otvaranja tablice za unos podataka s računa; broj računa, ime gosta, datum izdavanja, iznos naplaćenog računa). Račun se spremi te se na kraju godine ispiše Evidencija o prometu. Do 2020. ukupan iznos iz EP obrasca koristio se za obračun turističke članarine. U 2020. članarina će se plaćati paušalno, ali će se u obrascima i dalje navoditi ukupan promet iz knjige Evidencija o prometu.

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE
X