[VELEUČILIŠTE U KARLOVCU] OGLAS ZA TURISTIČKE VODIČE

Upiši se i postani turistički vodič za Karlovačku i Ličko-senjsku županiju!

Poslovni odjel Veleučilišta u Karlovcu, na temelju Rješenja Ministarstva turizma i sporta, organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče – opći dio te posebni dio za Karlovačku i Ličko-senjsku županiju.

Navedeni seminar i ispit organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20) i Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/2008, 120/2008).

Polaznik treba ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da je državljanin Republike Hrvatske
  • ima najmanje završenu srednju školu
  • zna jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine – B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru

Kandidatima koji polože sve ispite, Veleučilište u Karlovcu izdat će Uvjerenje o položenom ispitu za turističkog vodiča za područje Karlovačke županije i/ili Ličko-senjske županije.

Kandidati prijavljuju pohađanje seminara ispunjavanjem online prijavnice, dostupne na poveznici https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1xDhOw5N5ZNYT36zAl85rEGZ4BDUEtYWb7z4qVck-4tnUBA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

U prijavi za seminar za turističke vodiče potrebno je navesti iz kojeg stranog, odnosno kojih stranih jezika kandidat želi polagati ispit. Kandidati koji su stekli zvanje profesora stranog jezika na filozofskom fakultetu nisu obvezni polagati ispit iz jezika za koji su stekli to zvanje.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, kandidat je dužan poslati na e-mail (nikolina.smajla@vuka.hr) navedene dokumente:

  1. presliku osobne iskaznice ili domovnice
  2. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (kopiju odgovarajuće svjedodžbe ili diplome)
  3. dokaz radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika u slučaju iz članka 8. stavka 3. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče
  4. dokaz o položenom općem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita
  5. rodni list (kopija)

Prijave se zaprimaju do 26.03.2021. godine.

Sve dodatne informacije o programu polaganja i cijenama na poveznici: SEMINAR ZA TURISTIČKE VODIČE 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti tajnici ispitne komisije:

X
COVID 19 - INFORMACIJE