[URED ZA KATASTAR] OBAVIJEST ZA GRAĐANE – ISHOĐENJE JAVNIH ISPRAVA ONLINE

Prenosimo obavijest ureda za katastar da se za ishođenje javnih isprava koriste online sustavi, i to:

  1. One-Stop-Shop sustav ( OSS sustav): https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp
  1. sustav e-Građani,

putem kojih možete ELEKTRONIČKIM PUTEM PODNIJETI ZAHTJEV, odnosno bez odlaska u katastarski ured preuzeti:  KOPIJU KATASTARSKOG PLANA, PRIJEPIS/IZVOD IZ POSJEDOVNOG LISTA I IZVADAK IZ BAZE ZEMLJIŠNIH PODATAKA.

Obavještavamo  Vas također da je s datumom 11.11.2020. godine,  Državna geodetska uprava omogućila svim fizičkim i pravnim osobama, putem OSS sustava, a temeljem zahtjeva,  preuzimanje   POTVRDE O KUĆNOM BROJU I RJEŠENJA O KUĆNOM BROJU.

Ostale zahtjeve za podacima ili ispravama iz nadležnosti Državne geodetske uprave (npr. uvjerenje o nositeljima prava na nekretninama, zahtjev za određivanje kućnog broja zgrade, uvjerenje o kućnom broju zgrade, uvjerenje o vidljivosti zgrade na DOF-u i sl.),  možete podnijeti putem zahtjeva koje možete također pronaći na stranici:    https://dgu.gov.hr/podnesite-zahtjev-91/91 

Popunjene zahtjeve ili druge podneske, obavezno s Vašim kontaktima, dostavite na e-mail adrese nadležnog ureda ili direktno na:

  1. SLUŽBENI MAIL PUK KARLOVAC:  : puk.karlovac@dgu.hr

ili Anka.Sabljak@dgu.hr

    Lidija.Mrkonja@dgu.hr

    Dijana.Sjaus-mikic@dgu.hr

 

  1. PUTEM POŠTE NA ADRESU SJEDIŠTA UREDA: Područni ured za katastar Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Ozalj, Ispostava za katastar nekretnina Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, Slunj.
  1. PUTEM FAXA: 047/777-547

Ostale upite i informacije, možete dobiti i:

  1. NA SLUŽBENE TELEFONE Ispostave za katastar nekretnina Slunj: 047/778-110, 047/778-111 i 047/777-547

 Ispostava za katastar nekretnina Slunj (u ovim izvanrednim okolnostima ) navedenim komunikacijama nastojat će osigurati da građani i ovlaštenici, nesmetano ostvare svoja prava i ispune obveze bez potrebe izravnog dolaska u poslovne prostorije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE