Građanin koji pruža usluge smještaja u domaćinstvu dužan je:

 1. posjedovati odobrenje za pružanje usluga od nadležnog županijskog Ureda za gospodarstvo (Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Slunj za područje Rakovice te Ispostava Ogulin za područje Saborskog) te pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda.
 2. prijaviti goste Turističkoj zajednici putem sustava eVisitor u propisanom roku (informacije o sustavu OVDJE),
 3. vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici: upute i primjer OVDJE
 4. izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu i za sebe zadržati kopiju računa, upute i primjer OVDJE
 5. voditi knjigu Evidencija prometa (ručno ili u sustavu eVisitor), obrazac EP OVDJE 
 6. voditi knjigu Popis gostiju (automatski se kreira u sustavu eVisitor),
 7. ako pruža usluge prehrane (koje može obavljati samo ako za to ima odgovarajuće Rješenje), utvrditi normative,
 8. nabaviti i istaknuti standardiziranu ploču za označavanje objekta, upute OVDJE
 9. uplatiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (rokovi plaćanja 31.07., 31.08. i 30.09.)
 10. uplatiti godišnji paušalni iznos poreza i prireza na dohodak, upute OVDJE
 11. obračunati i uplatiti turističku članarinu te dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ, (od 2020. godine vrijedi novi Pravilnik – OVDJE): NAPOMENA: za 2020. i 2021. umanjeno za 50% (22,50 kn po krevetu za glavni, a pomoćni oslobođeni plaćanja)
 12. omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte; u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog, obrasci OVDJE
 13. iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina
 14. osigurati da objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge ispunjava minimalne uvjete za vrstu i kategoriju objekta, upute OVDJE
 15. pridržavati se svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju ovu djelatnost; propisi iz turizma OVDJE
 16. Obveze građana iznajmljivača koji primaju usluge posredovanja od poreznih obveznika iz država članica EU (npr. oglašavanje putem Bookinga, Airbnb-a itd.)-  platiti PDV u iznosu od 25% na iznos agencijske provizije: DODJELA PDV IDENTIFIKACIJSKOG BROJA I OBVEZE
  (npr. ukoliko poslujete sa Booking.com dužni ste plaćati 25% PDV-a na 15% agencijske provizije Bookinga ili ukoliko poslujete sa Airbnb-om dužni ste plaćati 25% PDV-a na 3% provizije Airbnb-a).
 17. Evakuacijski plan, upute OVDJE
 18. Zaštita osobnih podataka – uzimanje podataka za obradu i unos u eVisitor je Vaša zakonska obveza te za to ne treba imati pisanu privolu, već će biti dovoljno gosta uputiti iz kojeg se razloga prikupljaju njegovi podaci, upute OVDJE

  Napomena: uzimanje osobnih iskaznica turista i njihovo zadržavanje i/ili fotokopiranje NIJE PREPORUČLJIVO. 

 

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju!

TZP Plitvičke doline

X
COVID 19 - INFORMACIJE
X