Ugostiteljsku djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana i prostora za kampiranje turistima, mogu obavljati građani koji imaju Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači.

Građani koji namjeravaju obavljati ovu djelatnost dužni su se, radi pribavljanja spomenutog rješenja, obratiti Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji –grad Slunj – Službi za gospodarstvo, koji će izvršiti kategorizaciju objekata i prostora koji će se iznajmljivati te izdati potrebno rješenje. Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, iznajmljivači su dužni

1. ishoditi RJEŠENJE o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu


2. imati STANDARDIZIRANU PLOČU na ulazu u objekt


3. CJENIK – u svakoj sobi, apartmanu i prostoru za kampiranje imati cjenik na kojem je vidljivo istaknuta kategorija, vrsta smještaja, kapacitet, cijena najma, odnosno usluga koje se pružaju, način plaćanja boravišne pristojbe i poreza. Cjenik se može bazirati na ležajevima ili na sobi/apartmanu

Cijene u cjeniku moraju biti izražene u hrvatskim kunama. Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih službi.

 • Primjere cjenika možete pogledati OVDJE.

POPUSTI:  Na cijenu sobe ili ležaja možete odobravati popuste ako ste ih OGLASILI. „Oglasili“ znači da je na vidljivom mjestu u sobi istaknut popust, kada se daje i u kolikom iznosu  (može biti na glavnom cjeniku ili na posebnom papiru koji se nalazi uz cjenik ).

 • Primjer možete pogledati OVDJE

Na temelju ove obavijesti možete na licu mjesta davati popuste u iznosu koji dogovorite, a kako to prikazati na računu pogledajte OVDJE


4. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA (na hrvatskom i engleskom jeziku, preuzeti OVDJE) smještajnim jedinicama obavezno istaknuti . Za prigovore gostiju možete koristiti običnu bilježnicu. Primjeri pisanih obavijesti

Napomena: iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju po noćenju obvezni su boravišnu pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.


5. voditi knjigu EVIDENCIJA O PROMETU; koja služi za izračun plaćanja članarine Tz-u.

 • Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda.

6.  RAČUN – za svaku pruženu uslugu gostu izdati račun i zadržati kopiju računa

 • Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.
 • Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta),datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu cijenu usluge te ukupni iznos pružene usluge.
 • Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu.
 • Primjeri ispravno napisanih računa:
  • Za iznajmljivače koji plaćaju paušal boravišne pristojbe primjer ispravno napisanog računa pogledajte OVDJE.
  • Za iznajmljivače koji boravišnu pristojbu plaćaju po dolasku tj. noćenju gosta, primjer ispravno napisanog računa pogledajte OVDJE.

7. Za objekte koji imaju registriranu uslugu pružanja hrane i pića potrebna je sanitarna iskaznica.

8. Platiti BORAVIŠNU PRISTOJBU – paušalna boravišna pristojba:

 • Iznajmljivači plaćaju boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalna boravišna pristojba.
 • Paušalna boravišna pristojba plaća se u 3 jednaka obroka od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna.
 • Plaćanje obroka paušalne boravišne pristojbe vrši se uplatnicama koje možete preuzeti sa eVisitor pod stavkom Financije (uplatnica).
 • Obveznici plaćanja boravišne pristojbe po noćenju ( iznajmljivači koji imaju do 4 ležaja) boravišnu pristojbu moraju uplatiti u propisanom roku svakog 1. i 15. u mjesecu ako je godišnja popunjenost naselja manja od 40 dana, ako je veća od 40 dana i oni su obveznici plaćanja paušala boravišne pristojbe.:

Primatelj: TZ općine Rakovica
Broj računa primatelja: HR9010010051736504742
Model 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se Vaš OIB – i šifra vašeg objekta u eVisitor-u
Opis plaćanja: Uplata boravišne pristojbe

9. uplatiti TURISTIČKU ČLANARINU (prema Obrascu TZ)

Temeljem Zakona o turističkoj članarini (N.N.152/08) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (119/09) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

 • Osnovicu za obračun turističke članarine čine ukupni primici ostvareni pružanjem usluga smještaja.
 • Članarina se obračunava po propisanoj stopi na ukupnu cijenu usluge, tj. na ukupni iznos računa.
 • Članarina se plaća nalogom za plaćanje koji valja ispuniti kako slijedi:

                          – uplatitelj: ime i prezime i puna adresa prebivališta registriranog iznajmljivača
                          – primatelj: MIN. FINANCIJA – TZO RAKOVICA
                          – model: 67
                          – broj računa primatelja: HR1410010051736527159
                          – poziv na broj odobrenja: OIB IZNAJMLJIVAČA
                          – opis plaćanja: Turistička članarina za _____ godinu.

Iznajmljivači su dužni ispuniti obrazac TZ (obračun članarine TZ), te ga predati Poreznoj upravi radi kontrole plaćanja članarine TZ. Obrazac TZ za prethodnu godinu predaje se Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine.

 

NAPOMENE I UPOZORENJA:

U svojim smještajnim objektima iznajmljivači mogu imati do najviše 20 registriranih osnovnih kreveta (pomoćni kreveti se ne računaju), odnosno 10 smještajnih jedinica u kampu koje mogu primiti do najvišV

PDV na proviziju stranih agencija za iznajmljivače: mora se plaćati. Više o tome:  POREZNA UPRAVA 

 

POVEĆAN PRAG ZA ULAZ U SUSTAV PDV-a:
Privatnim iznajmljivačima prag za ulaz u sustav PDV-a povećan je s dosadašnjih 230.000,00 kn na 300.000,00 kn. Više možete saznati na  www.porezna-uprava.hr i www.mint.hr

 

 

Za sve dodatne informacije na raspolaganju smo Vam svakim radnim danom od 07.00 – 15.00

Email: tajnica@plitvickedoline.hr

Tel.: 047/784-450

 

Vaša TZO Rakovica

X