U prvom polugodištu porast dolazaka i noćenja turista

Prema podacima sustava eVisitor koji sadrži turistički pormet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), tijekom prvih šest mjeseci u Hrvatskoj je ostvareno 5.7 milijuna dolazaka i 22.9 milijuna noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine riječ je o porastima u dolascima za 22% te u noćenjima za 23% posto. U lipnju je zabilježen najveći porast turističkog prometa, a na kontinentu najveći porast bilježi upravo naša županija, Karlovačka..

„Ostvareni prihodi u turizmu u prva tri mjeseca ove godine pokazatelj su kako je hrvatski turizam sve snažniji te kako se ostvaruju iznimni rezultati tijekom čitave godine. S obzirom na investicije koje se planiraju ove godine u hotelski sektor i u dodatne sadržaje, ali i s obzirom na dosadašnje rezultate turističkog prometa vjerujem da će se još značajniji rast prihoda ostvariti u ostatku godine te da ćemo se time još više približite našem cilju od 14 milijardi eura prihoda u turizmu do 2020. godine“ naglasio je ministar turizma Gari Cappelli.

Turistička zajednica općine Rakovica na temelju statističkih podataka za razdoblje 01.01.- 30.06.2017. godine također bilježi porast dolazaka, noćenja i broja turista na našem području usporednom na prethodnu godinu. konkretne brojke možete vidjeti u tablicama:

 

TABLICA 1. Dolasci turista

DOLASCI 2016. godina 2017. godina RAZLIKA (+)
domaći 1.545 1.999 454
strani 33.626 45.123 11.497
ukupno 35.171 47.122 11.951

 

TABLICA 2. Noćenja turista

NOĆENJA 2016. godina 2017. godina RAZLIKA (+)
domaći 2.685 3.420 735
strani 55.119 75.317 20.198
ukupno 57.804 78.737 20.933

 

TURISTIČKI PROMET PO VRSTI OBJEKTA

Najveći porast noćenja bilježe kampovi, koji su u prvoj polovici 2016. godine imali 27.828 noćenja, dok ove godine za isto razdoblje imaju čak 38.398 noćenja, što je porast od 10.570 noćenja.

Objekti u domaćinstvu u 2016. godini bilježe 18.141 noćenje, a ove godine 8.523 noćenja više.

Ostali ugostiteljski objekti za smještaj bilježe porast od 937 noćenja (2016. – 5.103, 2017.-6.040 noćenja).

Hoteli također bilježe ukupan porast noćenja za 903 noćenja. (2016. – 6.732, 2017. – 7.635 noćenja).

 

TURISTIČKI PROMET PO DRŽAVAMA:

Najviše noćenja na području naše Turističke zajednice općine Rakovica ostvaruju turisti iz Njemačke, zatim Nizozemske, Italije, Francuske, SAD-a. Ove godine bilježimo porast turista iz Njemačke za čak 6.484 noćenja, zatim porast noćenja turista iz Nizozemske za 1.711, Italije 1.586, Francuske 755 te SAD-a 548. Naša Turistička zajednica bilježi i porast domaćih turista u prvom polovici godine za 454 noćenja.

            Želimo svima uspješan nastavak turističke sezone i što bolje rezultate na kraju iste!

X
COVID 19 - INFORMACIJE