[TZ RAKOVICA] JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA SUFINANCIRANJE RAZVOJA I UNAPREĐENJA TURIZMA

Javni poziv se odnosi na financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti vezane uz razvoj i unapređenje turizma u Općini Rakovica.

Turistička zajednica općine Rakovica objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa  financiranja programa, projekata, manifestacija i aktivnosti za razvoj i unapređenje turizma u Općini Rakovica.

Predmet sufinanciranja su:
  • opremanje objekata za provođenje aktivnosti dodatne turističke ponude i posebnih oblika turizma; sportsko rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, cikloturizam, nordic walking, tematski i zabavni parkovi i sl. (troškovi nabave opreme za pojedini specifični oblik turizma npr. oprema za paintball, servisna stanica za bicikle, uređenje bike odmorišta )
  • ulaganje u inovativni oblik turističke ponude (troškovi uređenja, nabave opreme i postavljanje inovativnih sadržaja )
  • izrada promotivnih i  informativnih turističkih materijala vezanih za program potpore (izrada web stranica, turističkih karti, promidžbenih brošura i sl.)
  • podizanje kvalitete informacija za posjetitelje vezanih za program potpore (informativne ploče i )
  • manifestacije i događanja koja imaju za cilj obogaćivanje turističke ponude, stvaranju prepoznatljivog imidža općine ( zabavne, kulturne, sportske, tradicijske – etno )
  • javne potrebe u kulturi, sportu i civilnom društvu
Za dodjelu potpora mogu se prijaviti:

fizičke i pravne osobe – trgovačka društva, obrti, zadruge, OPG-i, udruge, turističke agencije, javne ustanove

Zahtjev se nalazi unutar Javnog poziva, a cjeloviti tekst Javnog poziva i Programa sa kriterijima, potrebnom dokumentacijom, načinom kandidiranja, neprihvatljivim troškovima i ostalo možete pročitati i preuzeti u nastavku.

DOKUMENTI:

Javni poziv otvoren do 14.04.2020.  

 

Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE RAKOVICA
Prijava na javni poziv – razvoj turizma – ne otvaraj
RAKOVICA 32, 47245 RAKOVICA
X
COVID 19 - INFORMACIJE