[TZ RAKOVICA] Donesen Program rada i Financijski plan za 2019. Godinu

 

Turistička zajednica djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i Financijskog plana koje donosi Skupština Zajednice do kraja tekuće godine za narednu godinu, a na prijedlog Turističkog vijeća.

Programom rada turistička zajednica utvrđuje zadaće i poslove koji se predviđaju u toku jedne poslovne godine.
Financijskim planom turistička zajednica utvrđuje sredstva potrebna za izvršenje zadataka iz programa rada Zajednice, troškove za rad tijela Zajednice i Turističkog ureda, te drugih tekućih troškova. U financijskom planu utvrđuju se rashodi po namjenama.

Na jučerašnjoj 1. sjednici  Skupštine Turističke zajednice općine Rakovica, a na prijedlog Vijeća donesen je:

Program rada za 2019. godinu – OVDJE

Financijski plan za 2019. godinu – OVDJE

 

Napominjemo, dokumenti TZ Rakovica javno su dostupni te ih možete pratiti u rubrici DOKUMENTI.

X
COVID 19 - INFORMACIJE