Turistička pristojba za 2023. izražena u kunama i eurima

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj napravljene su prilagodbe u eVisitor sustavu.

Iznosi turističke pristojbe i turističke članarine će tako do kraja 2022. godine biti prikazani u kunama i eurima.

Dodatne prilagodbe koje će uslijediti su:

  • Obračun zaduženja turističke pristojbe u eurima od 1.1.2023.
  • Prikaz iznosa turističke pristojbe i turističke članarine u eurima i kunama od 1.1.2023. te
  • Prikaz iznosa turističke pristojbe i turističke članarine isključivo u eurima od 1.1.2024.

 

TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2023. GODINU IZRAŽENA U KUNAMA i EURIMA:

Slijedom navedenog, turistička pristojba se u sustavu eVisitoru prikazuje u kunama i eurima, no u cjenicima i računima PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ (fizička osoba) koja pruža uslugu smještaja u domaćinstvu, ne mora dvojno iskazivati cijene.

Naime, sukladno zakonskim odredbama čl. 44 Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj NN 57/2022, obveza dvojnog iskazivanja cijene ne odnosi se na proizvodni objekt obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstava i u objektu privatnog iznajmljivača koji pruža ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu.

X
X