[TURISTIČKA ČLANARINA] NOVOSTI U VEZI UPLATA ČLANARINE ZA 2020. GODINU

30. srpnja stupio je na snagu novi pravilnik o izmjenama iznosa turističke članarine, a pročitati ga možete u nastavku: PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU ČLANARINE  ! Podsjećamo kako je od 1. siječnja  2020. na snazi novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju umnoška maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2019. godini i iznosa turističke članarine po krevetu uređeno pravilnikom. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2019. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica.

IZNIMNO, za 2020. godinu zbog novonastale situacije turistička članarina za glavne krevete plaća se u umanjenom iznosu od 50% za glavne krevete, odnosno 22,50 kn/krevet dok se na pomoćne krevete ne plaća.

Od ponedjeljka 3. kolovoza 2020. unutar sustava eVisitor obračun turističke članarine je vidljiv, ali samo obveznicima, ne i turističkim zajednicama pa vas molimo da prije uplate provjerite zaduženje.


Podaci za uplatu i izračun turističke članarine:
Turistička zajednica općine – Rakovica
IBAN: HR1410010051736527159
Model: HR67
Poziv na broj: OIB obveznika na kojeg je objekt registiran
Ukupan iznos turističke članarine: broj kreveta * 22,50 kn

ROKOVI:
Ukupan iznos se podijeli na tri jednake rate te se uplaćuje prema sljedećim rokovima
Rok dospijeća za 01. ratu – 31.7.
Rok dospijeća za 02. ratu – 31.8.
Rok dospijeća za 03. ratu – 30.9.
X
COVID 19 - INFORMACIJE