Turistička članarina plaća se prema zakonski određenim stopama na osnovu ukupnog godišnjeg prihoda koje je domaćinstvo ostvarilo. Turističku članarinu, ako ste paušalac, plaćate na visinu ukupnog prihoda kojeg evidentirate u knjizi „Evidencija o prometu”. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10) Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)

Ovdje preuzmite: OBRAZAC-TZ

Podaci za uplatu TZ članarine

Stope turističke članarine po naseljima:

  • 0,14858 – Čatrnja, Grabovac
  • 0,12920 – Rakovica, Irinovac, Oštarski Stanovi, Drežnik Grad i Selište Drežničko
  • 0,11628 – Lipovac, Lipovača, Korita, Korana, Jelov Klanac, Kordunski Ljeskovac, Broćanac, Brajdić Selo, Brezovac, Rakovičko Selište

 

Rok za plaćanje je 28. veljače tekuće godine za prošlu godinu.

X
COVID 19 - INFORMACIJE
X