Turistička članarina za 2017. godinu

Obveza prijave obračuna članarine turističkoj zajednici prema Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15, 121/16 ), a za pružatelje usluge smještaja, vrijedi do 28. veljače.

 

  • rok za predaju je 28.02.2018. putem OBRAZAC TZ
  • osnovica je ukupan promet u 2017. godini, iz knjige Evidencije prometa
  • stopa je različita  za pojedina naselja;

 

NASELJE STOPA
Čatrnja, Grabovac 0,14858
Rakovica, Oštarski Stanovi, Drežnik Grad, Irinovac, Selište Drežničko 0,12920
Sva ostala naselja 0,11628

 

 

  • broj računa za uplatu:
  • HR1410010051736527159
  • Ministarstvo financija, TZO Rakovica
  • Model  i poziv na broj: HR67     OIB obveznika
  • Opis plaćanja; turistička članarina

 

Obrazac možete ispuniti sami ili u turističkom uredu s zaključenom knjigom EP.

X
COVID 19 - INFORMACIJE