Obveza plaćanja mjesečne pristojbe koja je regulirana Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/2010, 76/2012, 78/2016, 46/2017, 73/2017 i 94/18.)

Sukladno odredbi čl. 34. st. 1. svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski odnosno drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom dužan je HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu utvrđenu čl. 35. st 2. Zakona, osim ako istim nije drugačije određeno.

Pored mjesečne pristojbe koja se plaća za kućanstvo, iznajmljivač je dužan plaćati mjesečnu pristojbu za smještajne jedinice koje iznajmljuje, ali samo za one mjesece kada se pružaju usluge smještaja – pri tome se ne misli samo na mjesece kada su objekti popunjeni, već prema razdoblju iznajmljivanja navedenog u Rješenju.

Gost ne stanuje zajedno s iznajmljivačem, ne troši zajednički prihode, dapače iznajmljivač ima prihod od naplate cijene smještaja od strane gosta te mu u konačnici daje na korištenje zasebno odvojeni prostor – apartman/sobu/studio apartman. HRT ističe da iznajmljivač za dio koji iznajmljuje mora posebno plaćati RTV pristojbu tako da plaćanjem jedne ima pravo na korištenje još tri dodatna prijamnika.

Iz navedenoga proizlazi da televizijski prijamnik u apartmanu ne služi za potrebe kućanstva, nego je u funkciji obavljanja djelatnosti – iznajmljivanja apartmana gostima tijekom turističke sezone. Tom djelatnošću stječe se prihod, pa se samim tim stječe obveza plaćanja mjesečne pristojbe za prijamnike u prostorijama koje se iznajmljuju, neovisno o prijamnicima koji su dio kućanstva i za koje se pristojba plaća tijekom cijele godine.

 

Primjer u praksi:

Iznajmljivač živi na prvom katu kuće i plaća RTV pristojbu za sebe, na drugom katu kuće ima 2 smještajne jedinice . Iznajmljivač je za dio koji iznajmljuje dužan plaćati još jednu RTV pristojbu (za obadvije smještajne jedinice plaća jednu pristojbu).

Iznajmljivač ukupno plaća 2 RTV pristojbe.

 

Ukoliko i dalje imate nedoumice oko plaćanja, javite se direktno HRT-u sa na e-mail adresu: pristojba@hrt.hr

 

Očitovanje HRT-a