[REZULTATI] Program potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Rakovica 2018.

 

Početkom ožujka Turistička zajednica općine Rakovica raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Rakovica sa fondom financijskih sredstava u iznosu 20.000 kuna. Predmet sufinanciranja kroz ovaj program mogu biti razni dodatni sadržaji od sportsko rekreativnih, lovnih pa do tematskih i zabavni parkova, izrada promo brošura o turističkom proizvodu, cikloturizam i druge aktivnosti povezane sa unapređenjem turizma na području naše općine.

Na Javni poziv pristiglo je ukupno 4 prijave i svi prijavitelji su udovoljili svim uvjetima, a prijavili su se sljedeći kandidati sa svojim projektima:

  1. Lovačko društvo Golub iz Drežnik Grada za program – Trčka; nabava trčki i unos u lovište , kreiranje turističke ponude za lovce, promocija putem TZ-e,
  2. OPG Milan Bićanić iz Drežnik Grada za program Ranch Dolina Jelena – Podizanje kvalitete usluge i informiranosti; izrada promotivnih brošura i plakata,
  3. „Marko“ obrt za ugostiteljstvo iz Oštarskih Stanova za program Unapređenje sportskih i rekreacijskih sadržaja; postavljanje multifunkcionalne umjetne trave za više vrste sportova (nogomet,tenis,košarka) te
  4. Lovačko društvo Medvjed iz Rakovice za program – Poučna staza na Ruti šume;uređenje staze u duljini 1000m s postavljanjem info tabli na temu šume i šumskih životinja, promocija putem TZ-e.

Povjerenstvo je nakon otvaranja i bodovanja pristiglih prijava na Javni poziv – razvoj turizma Turističke zajednice općine Rakovica te utvrđivanja pristigle dokumentacije, pristupilo bodovanju te je ocijenjeno kako slijedi:

  1. LD Golub, Drežnik Grad – nabava trčki s ciljem stvaranja novog turističkog proizvoda; 25 bodova, potpora u iznosu 5.000,00 kn
  2. OPG Milan Bićanić – izrada plakata i turističkih brošura u svrhu promocije proizvoda; 25 bodova, potpora u iznosu 5.000,00 kn
  3. Marko obrt za ugostiteljstvo – nabava umjetne trave u svrhu unapređenja sportsko rekreativnih sadržaja ; 25 bodova, potpora u iznosu od 5.000,00 kn
  4. LD Medvjed, Rakovica – uređenje i  formiranje poučne staze u sklopu Rute šume; 25 bodova , potpora u iznosu od 5.000,00 kn.

 

Čestitamo dobitnicima !

TZO Rakovica

X
COVID 19 - INFORMACIJE