Rezultati natječaja za radno mjesto Stručni suradnik za strateške komunikacije i destinacijski menadžment

Turistička zajednica područja Plitvičke doline, sukladno odredbi čl. 42. Statuta Turističke zajednice područja Plitvičke doline, čl. 8. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici područja Plitvičke doline, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) objavila je natječaj za prijam u radni odnos zaposlenika na neodređeno vrijeme, i to za radno mjesto stručni suradnik za strateške komunikacije i destinacijski menadžment – 1 izvršitelj, sve sukladno javnom natječaju objavljenom 2.lipnja 2022. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Turističke zajednice područja Plitvičke doline.

Za navedeno radno mjesto TZ-a je zaprimila sveukupno 4 prijave.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto  te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete iz natječaja  pozvani su dana 21. lipnja  2022. godine na razgovor putem kojega se vršila i provjera znanja i sposobnosti  (ukupno je pozvano 4 kandidata).Razgovor je obavljen ispred članova Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Plitvičke doline, direktorice Zajednice Mire Špoljarić, predsjednika Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Plitvičke doline Mihovila Bićanića i načelnika Općine Saborsko Marka Bićanića.

Na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice općine Rakovica, a nakon provedenog intervjua za navedeno radno mjesto te zaključka  Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Plitvičke doline u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme – stručni suradnik za strateške komunikacije i destinacijski menadžment, direktorica Zajednice  Mira Špoljarić dipl.oec., donosi   odluku o izboru sljedećeg kandidata za raspisano radno mjesto:

 

Kandidat 004

 

Kandidati su obaviješteni putem maila o rezultatima natječajima.

 

NAPOMENE:
– izabrani kandidat dužan je položiti stručni ispit za rad u turističkoj zajednici najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada
– izabrani kandidat dužan je javiti  se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja u ured turističke zajednice ( tel: 047 784 450 ), te izvijestiti TZ-u da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu

X
X