[REZULTATI NATJEČAJA ZA POSAO] Turistički informator (m/ž) sezona 2019.

REZULTATI NATJEČAJA

za radno mjesto INFORMATOR

(javni natječaj od 15.03.2019. godine, br:41/2019 – objavljen dana 15.03.2019. godine na službenim web stranicama HZZ-a i Turističke zajednice općine Rakovica )

Na temelju čl. 49 i 53 Statuta Turističke zajednice , Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  direktorica turističkog ureda Turističke zajednice općine Rakovica, a vezano za raspisani natječaj  donosi

ODLUKU O IZBORU

Na radno mjesto informatora  prima se

  1. N.V.
  2. M.K.

Sukladno objavljenom natječaju na navedeno radno mjesto prijavila su se 4 kandidata; M.K., N.V., M.H., K.M.,   koji zadovoljavaju formalne uvjete oglašenog radnog mjesta. Uzimajući u obzir da kandidatkinje N.V. i M.K. imaju dugogodišnje iskustvo u radu na raspisanom radnom mjestu direktorica Turističkog ureda gđa. Mira Špoljarić donosi odluku kako je gore navedeno.

 

Za sve dodatne informacije i/ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u objavljenim Rezultatima natječaja, sve prijavljene osobe na predmetni natječaj mogu se obratiti u turistički ured tel. 047 784 450 zaključno do 15.04.2019. (direktorica@plitvickedoline.hr )

 

Br; 41/2019 -7                                                                                                                                                 Direktorica

Rakovica; 1.04.2019.                                                                                                                                    Mira Špoljarić

X
COVID 19 - INFORMACIJE