[REZULTATI NATJEČAJA ZA POSAO] Turistički informator (m/ž) sezona 2018.

( javni natječaj od 12.04.2018. godine, br:49/2018 – objavljen dana 12.04.2018. godine na službenim web stranicama HZZ-a i Turističke zajednice općine Rakovica )

Na temelju čl. 49 i 53 Statuta Turističke zajednice , Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  direktorica turističkog ureda Turističke zajednice općine Rakovica, a vezano za raspisani natječaj  donosi

ODLUKU O IZBORU

Na radno mjesto informatora  prima se:

  1. Nikolina Vuković, Drežnik Grad 64, Rakovica
  2. Mirela Kolić, Drežnik Grad 116, Rakovica

 

Sukladno objavljenom natječaju na navedeno radno mjesto prijavila su se 4 kandidata: Nikolina Vuković,Drežnik Grad 64; Mirela Kolić,Drežnik Grad 116;Maja Hodak,Lipovača 52a i Mateja Brozinčević, Lipovača 38a,  koji zadovoljavaju formalne uvjete oglašenog radnog mjesta. Uzimajući u obzir da kandidatkinje Nikolina Vuković i Mirela Kolić imaju dugogodišnje iskustvo u radu na raspisanom radnom mjestu direktorica Turističkog ureda gđa. Mira Špoljarić donosi odluku kako je gore navedeno.

 

Za sve dodatne informacije i/ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u objavljenim Rezultatima natječaja, sve prijavljene osobe na predmetni natječaj mogu se obratiti u turistički ured tel.047 784 450 zaključno do 30.04.2018. (direktorica@plitvickedoline.hr )

 

Br; 49/2018 -7                                                                                                                        Direktorica

Rakovica; 23.04.2018.                                                                                                        Mira Špoljarić 

X
COVID 19 - INFORMACIJE