[REZULTATI NATJEČAJA ZA POSAO] ODLUKA O IZBORU KANDIDATA

Na temelju čl. 49 i 53 Statuta Turističke zajednice, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta direktorica turističkog ureda Turističke zajednice općine Rakovica, a vezano za raspisani natječaj UBRROJ: 35/2020 od 17.06.2020. godine za radno mjesto informatora objavljenog na web stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a donosi Odluku o izboru, Odluku možete preuzeti na sljedećoj poveznici: REZULTATI NATJEČAJA – ODLUKA O IZBORU

X
COVID 19 - INFORMACIJE