Rezultati natječaja za posao – Odluka o izboru kandidata

Na temelju čl. 22 stavak 4 Zakona o turističkim zajednica i promicanju hrvatskog turizma  (NN 59/19,42/20)  , Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  direktorica turističkog ureda Turističke zajednice općine Rakovica, a vezano za raspisani natječaj ur.br. 32/2021 od 1.06.2021. godine za radno mjesto informatora objavljenog na web stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a  donosi Odluku o izboru kandidata.

Na radno mjesto informatora  prima se

  1. Kandidat 001

U provedenom postupku zaprimljeno je ukupno 5 (pet)  prijava. Utvrđeno je da svi prijavljeni kandidati ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja. Dana 23.6.2021. godine kandidati su pozvani na intervju. Dva kandidata se nisu odazvali na intervju te se smatra da su povukli prijave na natječaj.

Odluku možete preuzeti na poveznici: REZULTATI NATJEČAJA – Odluka o odabiru kandidata

X
COVID 19 - INFORMACIJE