Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.

Račun mora sadržavati podatke o: 

– iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta, OIB iznajmljivača)

– datum izdavanja računa,

– broj računa (npr. 1/2021)

– ime i prezime gosta,

– vrstu usluge (noćenje, noćenje s doručkom…),

– broj tih noćenja,

– jediničnu cijenu usluge

– ukupni iznos pružene usluge te eventualno odobreni popust (popust koji se daje na pruženu uslugu se na računu navodi posebno u rubrici ili polju popusta te se on oduzima od jedinične cijene noćenja smještaja koja je navedena u cjeniku po principu: Ukupan iznos redovne cijene, minus popust, jednako je iznos koji je gost platio s popustom)

– obavezno staviti potpis iznajmljivača

– na dnu računa se navode napomene: npr. Turistička pristojba uključena u cijenu usluge (to vrijedi za iznajmljivače koji plaćaju turističku pristojbu paušalno) i Oslobođeno PDV-a prema čl. 90 st.2 Zakona o PDV-u (ukoliko iznajmljivač nije u sustavu PDV-a)

Račun – primjer ispravnog računa OVDJE

 

Dodatna pojašnjenja i napomene kod izdavanja računa:

 • Popust koji se daje na pruženu uslugu se na računu navodi posebno u rubrici ili polju popusta te se on oduzima od jedinične cijene noćenja smještaja koja je navedena u cjeniku.
 • Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje u evidenciji o prometu.
 • Ako imate slučaj da je gost sve platio agenciji, pa će agencija kasnije Vaš dio uplatiti Vama, onda račun izdajete agenciji, te dodati ime i prezime gosta na kojeg se račun odnosi
 • Iznajmljivači koji plaćaju paušalni porez ne podliježu Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
 • Račun mora biti potpisan, pečat nije obavezan po zakonu no ne škodi ako ga slučajno imate, potrebno je da stoji datum izdavanja takvog računa, najbolje je na dan pružene usluge gostu. v Račun se može izdati i usluga naplatiti po dolasku gosta u smještaj ili po odlasku. Mi preporučujemo po dolasku.
 • Ako iz bilo kojeg razloga gost reklamira uslugu i vi mu budete davali povrat ili refundirali određeni iznos, već ispostavljeni račun možete jednostavno prekrižiti i napisati “Storno” te napisati novi račun u kojem ćete navesti iznos noćenja minus popust što je jednako realnom iznosu kojeg ste vi zadržali.
 • Nikako nemojte “krivi” račun trgati, on mora ostati, ispišite novi s daljnjim rednim brojem koji Vam ide po redu. Isto je i s računom kojeg greškom napišete. Prekrižite ga, napišite storno (ostavite ga u evidenciji) i napišite novi. Ako već naplaćujete uslugu na zadnji dan boravka gosta, onda mu tijekom tog perioda zadržite jedan od dokumenata kako bi si osigurali naplatu.
 • Račun se može pisati ručno na Račun bloku kojeg možete kupiti u knjižarama, no također ga možete i sami doma isprintati putem računala, dakle ako ste recimo račune pisali preko Worda ili Excel tablice. Svejedno je, zakonodavac samo traži da na računu budu navede sve zakonom propisane stavke koje su gore navedene.
 • Kod iznajmljivača koji su u sustavu PDV-a, vrijedi sve isto samo je potrebno dodatno u računu specificirati iznos PDV-a. Oni iznajmljivači koji nemaju uključenu boravišnu u cijeni moraju specificirati na računu pojedinačni iznos boravišne (obzirom na dob gosta) te ukupan iznos.
 • Iznos koji napišete na računu ne smije biti veći od cijena koje vam stoje u vašem službenom cjeniku. To je najosnovnije i to će inspekcija kontrolirati. v Iznos uvijek može biti manji shodno danom popustu ili proviziji agencije. U slučaju da je vama agencija, razumljivo je, platila nešto umanjeni iznos nego li je to cijena na vašem službenom cjeniku (rabat ili provizija) potrebno je takvu kalkulaciju jasno specificirati na računu.
 • Iznajmljivači koji su u prethodnoj godini ostvarili promet u iznosu manjem od 300.000,00 kuna smatraju se malim poreznim obveznicima, što znači da su njihove isporuke sukladno čl. 90. Zakona o PDV-u oporezuju prema posebnom postupku oporezivanja malih poreznih obveznika. U tom slučaju iznajmljivači na račun stavljaju napomenu „Oslobođeno PDV-a prema čl. 90 st. 2 Zakona o PDV-u“).
X
COVID 19 - INFORMACIJE
X