Projekt Integralnog upravljanja kvalitetom u Lika destinaciji

U Nacionalnom parku Plitvička jezera 17. siječnja 2019. potpisan je Ugovor o provođenju projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u Lika destinaciji. Brendiranje Lika destinacije započeto je 2015. godine kroz projekt INTEGRA LIKA 2020. Projekt je pokrenuo LAG LIKA, a danas ga operativno provodi Klaster Lika Destination.

Nacionalni park Plitvička jezera i Klaster Lika Destination potpisali su ugovor s tvrtkom Feel IQM o provođenju projekta IQM Destination Lika, a kroz ovaj projekt, u koji će biti uključeno stotinjak dionika iz Lika destinacije, uspostavit će se mjerljivi sustav razine kvalitete usluga, ponude Nacionalnog parka, kao i same destinacije, pri čemu će se kroz individualnu edukaciju samih dionika podići sadašnja razina kvalitete u destinaciji, čime će Lika destinacija biti prepoznatljivija na turističkom tržištu.

U projekt IQM Destination LIKA biti će uključeni subjekti koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (vlasnici smještajnih objekata, ugostitelji, OPG-ovci, atrakcije, turističke agencije, udruge i sl.).

Svi zainteresirani se mogu prijaviti do ponedjeljka, 04. veljače 2019. na e-mail lika.destination@gmail.com.

Tekst poziva u pdf-u i upute o načinu prijave preuzmite ovdje: Poziv na suradnju – Projekt IQM Destination Lika ili na web stranici Lika Destination 

 

 

Foto: NP Plitvička jezera

X
COVID 19 - INFORMACIJE