[PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI] TURISTIČKA ČLANARINA – PREDAJA OBRASCA

Ispunjeni obrazac koji sadrži i podatak o ukupnom prometu ostvarenom u 2020., predaje se najkasnije do 15. siječnja 2021.!

Novim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020., privatni iznajmljivači turističku članarinu plaćaju prema broju kreveta (uzima se najveći broj kreveta iz prethodne godine), a iznosi 45,00kn za glavne krevet te 50% iznosa na pomoćne krevete.

Uslijed okolnosti prouzrokovanih epidemijom koronavirusa, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju pola iznosa godišnjeg paušala turističke članarine u 2020. godini na glavne krevete (22,50 kn po krevetu), a oslobođene su plaćanja turističke članarine na pomoćne krevete. Turistička članarina za 2020. do sad je trebala biti plaćena!

Ispunjeni Obrazac TZ1 ili TZ2 predaje se  Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja 2021. godine.

Preuzmi: Obrazac TZ1 (pravne osobe)

Preuzmi: Obrazac TZ2 (fizičke osobe)

Za iznajmljivače s područja Općine Rakovica:

  • Područni ured: Karlovac
  • Ispostava: Ogulin, Samostalni izvršitelji Slunj
  • Obračun za razdoblje: 01.01.2021. – 31.12.2021.
  • Točka br. 1: pod broj unosi broj kreveta (najveći broj kreveta iz prethodne godine), a kod iznosa 45,00 kn
  • Točka br. 2: unosi se broj pomoćnih kreveta (najveći broj kreveta iz prethodne godine), a kod iznosa 22,50 kn
  • Točka 3.-8. : 0,00 kn (ne postoji takav oblik registracije na području TZ Općine Rakovica
  • Točke 10.-14. 0,00 (nema umanjenja)
  • Točka 16. Način plaćanja odnosi se na 2021.(jednokratno je potrebno uplatiti do 31.07., a obročno s rokovima dospijeća 31.07., 31.08. i 30.09.)
  •  Točka 17. Unosi se ukupno ostvaren promet u 2020. (iz knjige prometa)

NAPOMENA: kod broja kreveta upisati stvarno stanje iz eVisitora

Građani (na koje je objekt registriran) mogu putem tokena Internet bankarstva ili bilo koje vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave, te putem osobnog računala obrazac predati kroz sustav ePorezna (novi obrazac bit će dostupan od 2021.)

Za pomoć pri popunjavanju obrasca možete se obratiti i nama u uredu TZ, a prije samo dolaska potrebno je potrebno je zbrojiti ukupan promet iz knjige evidencije prometa jer je navedeni podatak potreban za pravilno popunjavanje obrasca.

X
COVID 19 - INFORMACIJE