[PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI] TURISTIČKA ČLANARINA – PREDAJA OBRASCA

Ispunjeni obrazac koji sadrži i podatak o ukupnom prometu ostvarenom u 2021., predaje se najkasnije do 15. siječnja 2022.!

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u (privatni iznajmljivači) dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi Obrazac TZ2 do 15. siječnja 2022. godine, a prema podacima o broju kreveta iz prethodne godine. U točki 17. obrasca TZ 2 upisuje se ukupan iznos primitaka iz evidencije prometa iz 2021. godine.
Obrazac TZ2 koji se predaje do 15. siječnja 2022. godine odnosi se na razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

OBRAZAC TZ 2 možete preuzeti OVDJE

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna 2022.


Za iznajmljivače prijavljene na području Općine Rakovica:

  • Područni ured: Karlovac
  • Ispostava: Ogulin, Samostalni izvršitelji Slunj
  • Obračun za razdoblje: 01.01.2022. – 31.12.2022.
  • Točka br. 1: pod broj unosi broj kreveta (najveći broj kreveta iz prethodne godine), a kod iznosa 45,00 kn
  • Točka br. 2: unosi se broj pomoćnih kreveta (najveći broj kreveta iz prethodne godine), a kod iznosa 22,50 kn
  • Točka 3.-8. : 0,00 kn (ne postoji takav oblik registracije na području TZ Općine Rakovica
  • Točke 10.-14. 0,00 (nema umanjenja)
  • Točka 16. Način plaćanja odnosi se na 2022.(jednokratno je potrebno uplatiti do 31.07., a obročno s rokovima dospijeća 31.07., 31.08. i 30.09.)
  •  Točka 17. Unosi se ukupno ostvaren promet u 2021. (iz knjige prometa)

NAPOMENA: kod broja kreveta upisati stvarno stanje iz eVisitora – UZIMA SE NAJVEĆI BROJ KREVETA Iz 2021.!

Na ovoj poveznici možete pogledati šifrarnik gradova i općina   – za privatne iznajmljivače koji nemaju prebivalište u Općini Rakovica.

Građani (na koje je objekt registriran) mogu putem tokena Internet bankarstva ili bilo koje vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave, te putem osobnog računala obrazac predati kroz sustav ePorezna.

Napominjemo da iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odjavi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31. prosinca 2021. godine, nisu dužni podnositi obrazac TZ2.

Za pomoć pri popunjavanju obrasca možete se obratiti i nama u uredu TZ, a prije samog dolaska potrebno je potrebno je zbrojiti ukupan promet iz knjige evidencije prometa jer je navedeni podatak potreban za pravilno popunjavanje obrasca. Da bi ubrzali proces, možete nam ranije telefonski javiti te podatke kako bi pripremili obrazac unaprijed!

Za sve dodatne upite i informacije obratite nam se u ured pozivom na broj 784-450

 

PRIMJER ISPUNJENOG TZ 2 OBRASCA za obveznika koji ima objekt s 4 glavna kreveta i 2 pomoćna:

 

X
X