Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača iznajmljivači su dužni:

  • omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju usluge smještaja, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora
  • odgovoriti gost u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora
  • voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (obrazac Evidencije prigovora možete ispisati i držati unutar obične bilježnice u koju se upisuju prigovori, bez obzira je li obrazac popunjen ili ne).

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG – hrv i eng

Evidencija_prigovora

X
COVID 19 - INFORMACIJE
X