Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Rakovica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Rakovica. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:

Turistička zajednica općine Rakovica, Rakovica 32, 47 245 Rakovica,

elektroničkom poštom na email: tajnica@plitvickedoline.hr,

ili donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Općine Rakovicaradnim danom od 7:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (pdf)
Zakon o pravu na pristup informacijama

 

Kontakt osoba:  Mira Špoljarić, tel: +385 47 784-450

X