POZIV NA RADIONICU: PREZENTACIJA PROJEKTA IQM Destination LIKA

POZIV na radionicu za sudjelovanje na prvim edukativnim radionicama na projektu Integralnog upravljanja kvalitetom u Lika destinaciji, kojieg u suradnji provode Nacionalni park Plitvička jezera, tvrtka Feel IQM i Klaster Lika Destination.

Nacionalni park Plitvička jezera, tvrtka Feel IQM i Klaster Lika Destination provode projekt lntegralnog upravljanja kvalitetom u Lika destinaciji. Lika destinacija obuhvaća priobalni i kopneni dio Ličko-senjske županije, Općinu Gračac u Zadarskoj županiji i općine Rakovicu, Saborsko i Plaški u Karlovačkoj županiji i tako tvori prirodnu cjelinu Like. Aktivnosti projekta usmjerene su na promicanje kvalitete i unapređenje ponude, preporuke, suradnje i poticanja na izvrsnost.

IQM Destination LIKA tim organizirat će početnu grupnu edukativnu radionicu s prezentacijom projekta svim prijavljenim potencijalnim partnerima (odvojenim po temama). Nakon početne edukacije slijedi posjeta prema planu obilaska, razgovor o mogućnostima i uvjetima suradnje u projektu IQM Destination LIKA te individualni savjeti kako potaknuti izvrsnost i uravnoteženost u destinaciji LIKA.

Nakon toga slijedi potpisivanje ugovora sa svima koji zadovoljavaju osnovne kriterije projekta (prije svega kvalitetu u poslovanju ispunjenu minimalno 80%).

Kroz ovaj projekt uspostavit će se mjerljivi sustav razine kvalitete usluga u destinaciji, pri čemu će se kroz individualnu edukaciju samih dionika podići sadašnja razina kvalitete u destinaciji, čime će Lika destinacija postati prepoznatljiva na turističkom tržištu. lmplementacijom ovog projekta unaprijedit će se ujednačenost kvalitete usluge i ponude.

U projekt IQM Destination LIKA bit će uključeni subjekti koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (vlasnici smještajnih objekata, ugostitelji, OPG-i, atrakcije, turističke agencije, udruge i sl.).

Edukativne radionice održat će se na četiri lokacije:

11.01. u 17:00 sati –  Rakovica –prostor DVD Rakovica, Rakovica 29 c : U ZGRADI OPĆINE (OPĆINSKA VIJEĆNICA)

12.02. u 17:00 sati – Gospić, Kulturno-informativni centar, Budačka 12

13.02. u 17:00 sati – Otočac, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac, K. Zvonimira 16

14.02. u 17:00 sati – Karlobag, Mala općinska vijećnica, Trg dr. Franje Tuđmana

Prijava na radionice:

Prijava na radionicu mora sadržavati osnovne podatke prijavitelja i obvezno navedenu lokaciju i termin radionice na koju se prijavljuje.

Prijave šaljete na: lika.destination@gmail.com

Pozivi:

Drugi poziv za uključivanje u projekt IQM Destination Lika

Poziv na radionicu

 

Sve dodatne informacije:

Klaster Lika Destination
Budačka 12, 53000 Gospić
E-mail: lika.destination@gmail.com 
Telefon:+385 53 647 042

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE