Potpisani ugovori o financiranju za 11 dječjih vrtića – 45 milijuna kuna

Potpisan Ugovor o financiranju projekta Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Slunj - Područni odjel Pčelice u Selištu Drežničkom. Procijenjeni iznos potpore iznosi 3.738.734,30 kn, a intenzitet potpore je 90%. 

15. siječnja 2019. godine u Zagrebu potpisani su ugovori o financiranju 11 dječjih vrtića sa 45,4 milijun kuna koje je s osnivačima vrtića potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić. Među 11 projekata koji će se sufinancirati je i Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Slunj – Područni odjel Pčelice u Selištu Drežničkom. Procijenjeni iznos potpore iznosi 3.738.734,30 kn.

Ugovori su rezultat natječaja vrijednog 1,36 milijardi kuna za operaciju 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“Programa ruralnog razvoja RH, od čega je 836 milijuna namijenjeno isključivo izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića. Ostatak raspoloživog novca osiguran je za vatrogasne domove, sportske terene, javne prometne površine i sličnu infrastrukturu koja će ruralni prostor učinili poželjnim mjestom za život i rad. Natječaj je bio raspisan u lipnju ove godine nakon što je kroz istu mjeru sa 288 milijuna kuna već sufinancirano 57 projekata izgradnje vrtića.

Nakon potpisivanja ugovora jedinice lokalne samouprave kreću s provedbom postupka javne nabave radi odabira izvršitelja radova za svoje odobrene projekte. Vrtići će biti izgrađeni u naseljima do 5.000 stanovnika, a financijska potpora iznosi od 80 do 100% investicije, odnosno između 15.000 i 1 milijun eura po projektu. Mrežom vrtića pokrit će se više od trećine jedinica lokalne samouprave, pri čemu računamo na sinergijsko djelovanje s ostalim ESI fondovima koji imaju za cilj razinu razvijenosti hrvatskih regija približiti onoj koju bilježe razvijenije zemlje članice.

Cilj Mjere 7 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja je osigurati što bolje uvjete za život u ruralnim zajednicama te time potaknuti ostanak stanovništva na područjima koja su izložena depopulaciji. Do sada je u okviru Mjere 7 raspisano ukupno 7 natječaja, ugovoreno 936 projekata ukupne vrijednosti potpore više od 2 milijarde kuna. Riječ je o izgradnji javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda; izgradnji nerazvrstanih cesta; izgradnji dječjih vrtića, vatrogasnih domova, tržnica, parkova i sportskih terena, te općenito planovima za razvoj jedinica lokalne samouprave.

Naravno, provedba samo Mjere 7 ne može osigurati sve uvjete za ostanak na selu, ali u kombinaciji s drugim mjerama iz Programa ruralnog razvoja, poglavito mjerom 4, namijenjenom ulaganjima u fizičku imovinu, kao i mjerom 6, namijenjenom malim i mladim poljoprivrednicima, kao i onima koji žele svoje aktivnosti diverzificirati izvan isključive poljoprivredne djelatnosti, može osigurati značajno poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru.

Naziv korisnika Županija korisnika Naziv ulaganja IZNOS POTPORE IZ ODLUKE I UGOVORA
GRAD IVANIĆ-GRAD Zagrebačka Rekonstrukcija dječjeg vrtića Ivanić Grad, objekt Tratinčica, Posavski bregi 1.307.401,15
OPĆINA RAKOVICA Karlovačka Rekonstrukcija DV Slunj – PO Pčelica 3.738.734,30
OPĆINA FUŽINE Primorsko-goranska Rekonstrukcija gospodarske zgrade i prenamjena u dječji vrtić u naselju Fužine na k.č. 815/1 i 834/2 (novonastala k.č. broj 815/1) k.o. Fužine 5.951.420,00
DJEČJI VRTIĆ PAPERINO Istarska ,,JAVNA I DRUŠTVENA GRAĐEVINA-DJEČJI VRTIĆ (REKONSTRUKCIJA)” u naselju DRAČEVAC 2.578.555,22
DJEČJI VRTIĆ “CARIĆ” Ličko-senjska Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića “Carić” Novalja 5.802.888,00
GRAD ČAKOVEC Međimurska Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića – PO “Pčelice” u Ivanovcu 1.752.196,60
OPĆINA GALOVAC Zadarska Građenje građevine i javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić u  Galovcu, 3. skupine 3.210.175,75
OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA Primorsko-goranska UKLANJANJE POSTOJEĆE ZGRADE I IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK I MRAV – TRIBALJ 7.440.000,00
DJEČJI VRTIĆ IVANČICA Bjelovarsko-bilogorska Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića Ivančica u općini Ivanska 1.500.427,94
DJEČJI VRTIĆI PETAR PAN VODNJAN – SCUOLE DELL INFANZIA PETAR PAN DIGNANO Istarska Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Peroju 7.044.040,00
OPĆINA VRSAR Istarska Energetska obnova dječjeg vrtića i jaslica “Tići” u Vrsaru 5.106.802,56
UKUPNO 45.432.641,52 KN
X
COVID 19 - INFORMACIJE