Podsjetnik na 2. ratu paušala poreza i prireza na dohodak

RAKOVICA:

Paušal poreza na dohodak za privatne iznajmljivače na cijelom području Općine Rakovica iznosi 278,00 kn po krevetu, a uvećava se za iznos prireza, što je u Općini Rakovica 8%. Ukupan iznos poreza i prireza za područje Općine Rakovica iznosi 300,24 kn po krevetu.
Plaća se samo na glavne krevete.

SABORSKO:

Paušal poreza na dohodak za privatne iznajmljivače na cijelom području Općine Saborsko iznosi 150,00 kn po krevetu. Prirez se ne plaća.
Plaća se samo na glavne krevete.

Ukupan godišnji paušalni porez na dohodak i prirez poreza na dohodak plaća se tromjesečno, odnosno, rokovi plaćanja su sljedeći:

  • 1. rata – dospijeće plaćanja 31.03.
  • 2. rata – dospijeće plaćanja 30. 06.
  • 3. rata – dospijeće plaćanja 30. 09.
  • 4. rata – dospijeće plaćanja 31.12.

*svi obveznici od Porezne uprave dobiju rješenje u kojem su navedeni iznosi, rokovi dospijeća te podaci za uplatu. Porezna uprava vodi evidenciju i ima uvid u istu, turistička zajednica nema uvid u uplate poreza i prireza na dohodak.

X
COVID 19 - INFORMACIJE
X