Podsjetnik na 2. ratu paušala poreza i prireza na dohodak

Dospijeće plaćanja druge rate paušala poreza na dohodak za privatne iznajmljivače je 30.06.2021.

Paušal poreza na dohodak za privatne iznajmljivače na cijelom području Općine Rakovica iznosi 278,00 kn po krevetu, a uvećava se za iznos prireza, što je u Općini Rakovica 8%. Plaća se samo na glavne krevete.

Broj glavnih kreveta x osnovica (kn) + prirez

Ukupan godišnji paušalni porez na dohodak i prirez poreza na dohodak plaća se tromjesečno, odnosno, rokovi plaćanja su sljedeći:

  • 31.03.
  • 30. 06.
  • 30. 09.
  • 31.12.

PRIMJER IZRAČUNA ZA APARTMAN S 4 KREVETA na području Općine Rakovica *:

4 KREVETA *  278,00 kn OSNOVICA + 8% PRIREZ
1.112,00 kn + 8 % prireza = 1200,96 kn
1.200,96 / 4 rate = 300,24 kn jedna rata

 

*svi obveznici od Porezne uprave dobiju rješenje u kojem su navedeni iznosi, rokovi dospijeća te podaci za uplatu.

X
COVID 19 - INFORMACIJE