[OPĆINA RAKOVICA] ODLUKA o visini paušalnog poreza po krevetu

 

Sukladno odredbama novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Odluku o visini paušalnog poreza za iznajmljivače više ne donosi Ministarstvo turizma već predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave. Zakonom je definirano da paušal ne smije biti  manji od 150 kuna niti veći od 1.500 kuna. Ukoliko predstavničko tijelo ne donese Odluku o visini paušalnog poreza, visina se automatski određuje  iznosu od 750,00 kuna.

Općina Rakovica donijela je u Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu, po smještajnoj jedinici u kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu robinzonskog turizma u zakonskom roku, te prema kojoj se iznos godišnjeg paušala utvrđuje u iznosu od 278,00 kuna.

Rješenje o obvezi plaćanja godišnjeg paušalnog poreza donijeti će se do 28.02. tekuće godine s plaćanjem u jednakim predujmovima (obrocima) koji dospijevaju na naplatu zadnjeg dana u kvartalu odnosno 31.03, 30.06, 30.09. i 31.12. u godini za tekuću godinu.

 

Odluku u cijelosti možete pogledati na linku: Odluka o visini paušalnog poreza

X
COVID 19 - INFORMACIJE