Općina Rakovica: JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Općina Rakovica raspisala je Javni poziv za predlaganje  programa i projekata  za sufinanciranje iz Proračuna Općine Rakovica u 2019. godini najkasnije do 09. listopada 2018. godine. 

Javni poziv možete pogledati ovdje: JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA U 2019. GODINI

Programi i/ili projekti se prijavljuju na Prijavnici. Obrazac prijavnice možete preuzeti ovdje: PRIJAVNI OBRAZAC

X
COVID 19 - INFORMACIJE