[OPĆINA RAKOVICA] Javni natječaj za stipendije

Općina Rakovica objavila je Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima, ovim natječajem pokreće se postupak dodjele 10 stipendija učenicima srednjih škola u mjesečnom iznosu od 500,00 kn i 10  stipendija studentima u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn, počevši od školske odnosno akademske godine 2018/2019.

Vrijeme trajanja javnog natječaja: 30 dana – od dana raspisivanja.

Prijavu za natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za maloljetne učenike roditelj ili staratelj.

 

Prijave se podnose na adresu:

OPĆINA RAKOVICA,

Rakovica 6,  47245  Rakovica,

s naznakom „Javni natječaj za stipendije – ne otvaraj”  ili se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Rakovica u zatvorenoj omotnici.

Neuredne i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se samo ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. U nastavku dokumentacija:

JAVNI NATJEČAJ tekst

PRIVOLA za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu

PRAVILNIK o stipendiranju

 

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE
X