Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe

Danas 29. lipnja 2021. u sustavu eVisitor pokrenut je obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojeg mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine.

Člankom 2. Pravilnika o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/21) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koristi za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti te se oslobađaju za 2021. godinu plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

Uplatnice su dostupne u sustavu eVisitor pod stavkom “Financije”.

 

Što se tiče turističke članarine, ista za 2021. godinu iznosi 22,50 kn /krevet, a rokovi su kao i kod turističke pristojbe. Uplatnice nisu u sustavu već se uplaćuju prema sljedećim podacima i rokovima:

RAČUN: Turistička članarina
IBAN: HR1410010051736527159
MODEL: HR67
POZIV NA BROJ: OIB obveznika *
OPIS: Turistička članarina za 2021. godinu – _____ rata.

*OIB OBVEZNIKA na koga je objekt registriran.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebno poslati uplatnicu, slobodno nam se obratite na tajnica@plitvickedoline.hr

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE