[OBAVIJEST IZNAJMLJIVAČIMA] NAČIN PLAĆANJA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Kod odjave ili smanjenja smještajnog kapaciteta, budući da broj postelja utječe na cijenu naplate komunalnog otpada, iznajmljivač se mora javiti u komunalno poduzeće Rakovica d.o.o. (preko puta TZ).

Miješani komunalni otpad iz kućanstva se prikuplja u PVC spremnicima zapremnine 120 L i 240 L, a spremnici se mogu preuzeti u prostorijama komunalnog društva Rakovica d.o.o. uz prethodnu najavu te popunjene obrasce o zaduženju komunalnih kanti.

Na području Općine Rakovica veličina zadužene posude komunalnog otpada za stambene objekte određuje se kombinacijom kriterija broja članova domaćinstva i broja turističkih postelja. Kod vlasnika ili korisnika stambenog prostora koji se bavi iznajmljivanjem turističkih postelja, dodatno se još broj postelja preračunava u broj članova s faktorom 0,50.

PRIMJER:
Ako domaćinstvo broji 4 člana i iznajmljuje 10 turističkih postelja, veličina zadužene kante odredit će se prema 9 članova: 4 člana obitelji + 10 turističkih postelja * 0,5 = 4 člana obitelji + 5 člana prema broju turističkih postelja = ukupno 9 članova! Ukoliko iznajmljivač odjavi objekt, zapremina će se u konkretnom slučaju, nakon podnošenja zahtjeva smanjiti s 240 L na 120 L te prema tome naplaćivati.


TABLICA ZA PRIDRUŽIVANJE VELIČINA POSUDE

DOMAĆINSTVA

(broj članova)

VELIČINA POSUDE

(litre)

1-5 120
6-10 240
11-15 360
16-20 480
Više od 20 1100

 

Kod odjave ili smanjenja kapaciteta potrebno je Rakovici d.o.o. podnijeti Zahtjev za promjenu veličine spremnika za miješani komunalni otpad.

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE