[NP PLITVIČKA JEZERA] PREDAVANJE – MEDVJEDI NA PODRUČJU PARKA

Predavanja su otvorena za javnost s ciljem informiranja i edukacije kako svih djelatnika Ustanove tako i zainteresirane javnosti o stanju populacije ove vrijedne ciljne Natura 2000 vrste.

NP Plitvička jezera pozva vas na predavanje o rezultatima istraživanja medvjeda na području NP Plitvička jezera koje će se održati 29. siječnja 2020. godine  u Hotelu „Jezero“ (konferencijska dvorana) s početkom u 10 sati.


Predavanja će održati prof.emeritus  Đuro Huber i to  u dva dijela prema slijedećem rasporedu:

  • 10:00 – 10:45: Prezentacija rezultata istraživanja  sa osvrtom na Akcijski plan očuvanja medvjeda na području NP Plitvička jezera
  • 10:45 – 11:00: pitanja i rasprava
  • 11:00 – 12:00: Predstavljanje protokola za praćenje medvjeda  na području NP
  • 12:00 – 12:30: pitanja i rasprava

Molimo vas da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 27. siječnja 2020.godine na broj telefona 099 2767 228 ili email: nikola.magdic@np-plitvicka-jezera.hr

 

 

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE