Nova kreditna linija Ministarstva turizma za privatne iznajmljivače

Obiteljski iznajmljivači dobivaju još jednu odličnu mogućnost povoljnih kredita za ulaganje u podizanje kvalitete svojeg smještaja.

Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisali su u veljači 2019. godine Sporazum oposlovnoj suradnji na provedbi financiranja/ mikrokreditiranja rada privatnih iznajmljivača kroz poticajne kredite HBOR-a i pridruženih poslovnih banaka, a s ciljem ujednačavanja standarda smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, podizanja ukupne razine kvalitete i dodatne ponude privatnog smještaja te u konačnici poboljšanja popunjenosti kapaciteta i jačanja cjelogodišnjeg turizma. Ova kreditna linija odgovor je Ministarstva turizma na potrebe privatnih iznajmljivača kojih je u Hrvatskoj trenutno registrirano više od 103 tisuće.

Jedinstvena kreditna linija Ministarstva turizma i HBOR-a kojoj su se u startu pridružile Hrvatska poštanska banka i Podravska banka, namijenjena je fizičkim osobama registriranim kao privatnim iznajmljivačima koji u trenutku odobrenja kredita imaju rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu; smještaja u sobi, apartmanu, studio apartmanu ili kući za odmor do najviše deset soba, odnosno dvadeset kreveta i koji pružaju smještaj u kampu s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za trideset gostiju istodobno.

Program financiranja rada privatnih iznajmljivača uključuje provedbu aktivnosti koje se odnose na obnovu, adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje objekata u domaćinstvu, i/ili opremanje objekata, izgradnja i opremanje novih unutarnjih ili vanjskih bazena, kao i potrebne infrastrukture za cikloturizam, sport i rekreaciju te drugih dodatnih turističkih sadržaja, uz uvjet dobivanja novog rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata u domaćinstvu.

Krajnji cilj kreditne linije je ujednačavanje kvalitete i ostvarenje što bolje usluge u privatnom smještaju te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz kvalitetne turističke proizvode i usluge.

KORISNIK KREDITA

Fizička osoba – građanin iznajmljivač, koji u trenutku odobrenja kredita ima rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje sljedećih ugostiteljskih usluga u domaćinstvu:

 • smještaja u sobi, apartmanu, studio apartmanu ili kući za odmor, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta
 • smještaja u kampu s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno
CILJ

ujednačavanje standarda smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu podizanja ukupne razine kvalitete i dodatne ponude privatnog smještaja u osnovnom bolja popunjenosti kapaciteta i produljenje turističke sezone.

NAMJENA KREDITA

Usklađivanje Objekta s važećim uvjetima propisanim za vrstu i kategoriju i uređenje dodatne ponude Objekata i to za:

 • obnovu, adaptaciju i opremanje postojećih Objekata (sobe, apartmani, studio apartmani, kuće za odmor, kampovi) koji su dobili rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu prije 01. 09. 2007. godine, po tadašnjem pravilniku za objekte, uz uvjet ishođenja novog rješenja o kategorizaciji Objekta
 • poboljšanje postojeće ponude Objekata u okviru iste kategorizacije
 • obnovu, izgradnju i opremanje unutarnjih i vanjskih bazena, wellnessa, izgradnju i opremanje potrebne infrastrukture i pratećih objekata za cikloturizam, sport i rekreaciju i drugih dodatnih sadržaja, kao dopunu ponude uz uslugu smještajnog kapaciteta u domaćinstvu (isključena je nabava pokretne opreme i prijevoznih sredstava, npr bicikli, sandoline, kajaci …)
VAŽNO!!!  Krediti nisu namijenjeni za:
 • izgradnju novih i povećanje broja postojećih smještajnih kapaciteta
 • za refinanciranje postojećih kredita Krajnjih korisnika
 • za refundaciju vlastitih sredstava Krajnjih korisnika uloženih u Projekt
  .
IZNOS KREDITA i KAMATNA STOPA / subvencija

Krediti se ugovaraju:

 • u kunama od 20.000,00 kn do 375.000,00 kn – ugovorena kamatna stopa je 3,70% godišnje,
 • u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR od 2.600,00 EUR do 50,000,00 EUR – ugovorena kamatna stopa je 3,00% godišnje

Za svaki kredit Ministarstvo Korisniku daje potporu (subvenciju) pa poslovnoj banci uplaćuje dio kamate u visini od 1,00% godišnje, fiksno. Subvencija se isplaćuje cijelo vrijeme trajanja Kredita (u razdoblju korištenja, počeka i otplate Kredita), što bi značilo da je kamatna stopa za krajnjeg korisnika za kredit u eurima 2,00 %, a za kredit u kunama 2,70 %.

 

SREDSTVA OSIGURANJA:

Ministarstvo će subvencionirati kamatnu stopu pod uvjetom da Krajnji korisnik Poslovnoj banci dostavi solemniziranu bjanko zadužnicu za osiguranje urednog podmirenja obveza preuzetih na temelju prava na subvenciju iz proračunskih sredstava, u kojoj je kao vjerovnik naznačeno Ministarstvo i koja će glasiti na propisani prvi veći iznos od ukupnog iznosa za subvenciju istaknutog u otplatnom planu za pojedinačni Kredit.

ROK KORIŠTENJA KREDITA:

do 12 mjeseci od datuma sklapanja ugovora banka-korisnik

ROK OTPLATE:

najkraći rok otplate je 13 mjeseci, a najduži 10 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

NAČIN KREDITIRANJA:

putem poslovnih banaka koje s HBOR-om potpišu ugovor o suradnji

POSEBNA NAPOMENA:

Nakon završenog ulaganja u Objekt, Korisnik je dužan poslovnoj banci odmah, a najkasnije u roku od 90 (devedeset) radnih dana od isteka roka korištenja Kredita, dostaviti novo rješenje o kategorizaciji Objekta ili potvrdu ovlaštenog inženjera o izvedenom stanju u skladu sa stavkama iz troškovnika (ulaganja u bazene) ili drugu odgovarajuću dokumentaciju iz koje je vidljivo da će sredstva biti iskorištena za namjenu u skladu s Ugovorom o kreditu

 

Više informacija o kreditnoj liniji dostupno je na službenim stranicama Hrvatske banke za obnovu i razvitak, kao i u poslovicama prvih partnera u projektu, Hrvatske poštanske banke i Podravske banke.

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE