[MINTS] KATALOG INVESTICIJA I POTENCIJALNIH EU PROJEKATA SEKTORA TURIZMA I SPORTA

Ministarstvo turizma i sporta u procesu je pripreme strateških dokumenata, planova i programa za koje će se u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju koristiti sredstva iz europskih fondova. Temeljem postignutog dogovora o Europskom planu oporavka i Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021.-2027., Hrvatska ima na raspolaganju 22 milijarde eura za sufinanciranje programa i projekata.

Ako ste dionik sektora turizma i/ili sporta (d.o.o., d.d., s.d.d., udruga, ustanova, zadruga…)  ili JLP(R)S (općina, grad, županija) koja ima pripremljeni projekt u djelatnosti sektora turizma i sporta, molimo vas da popunjavanjem obrasca na linku https://e-upitnik.gov.hr/index.php/475242/lang-hr dostavite informacije o projektnom prijedlogu koji bi mogao biti prihvatljiv za financiranje iz EU fondova. Ministarstvo turizma i sporta traženjem ovih informacija ni na koji način ne jamči da će predloženi projekti biti financirani.

Ovim putem Ministarstvo turizma i sporta prikuplja projektne prijedloge poduzetnika, obrtnika, OPG-ova, udruga, javnih ustanova, zadruga, jedinica lokalne i regionalne samouprave, turističkih zajednica, klubova i drugih pravnih osoba za sektore turizma i sporta koji bi mogli biti financirani prvenstveno u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, ali i kasnije u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027.

Projektni prijedlog treba pridonijeti održivom, inovativnom i otpornom turizmu i sportu na način da bude usmjeren na izazove i prioritete koji će generirati dugoročni učinak na konkurentnost vaših poduzeća, kao i sektora turizma i  sporta u cjelini, na otvaranje radnih mjesta, na ekonomsku i socijalnu otpornost i regionalnu koheziju Republike Hrvatske, s naglaskom na doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Procijenjeno vrijeme za popunjavanje upitnika je do 10 minuta. Predlagatelji za svaki projektni prijedlog popunjava zaseban upitnik.

Za više informacija kliknite na link gdje se popunjava obrazac https://e-upitnik.gov.hr/index.php/475242/lang-hr.

X
COVID 19 - INFORMACIJE