[MINT] Donesen Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu turističke članarine

Iznajmljivači će od sada turističku članarinu plaćati po krevetu.

Ministar turizma na temelju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ( NN 52/19 koji je na snazi od 01.01.2020. godine) donosi  Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici.

 

ŠTO DONOSI NOVI PRAVILNIK O TURISTIČKOJ ČLANARINI:
  • turističku članarinu privatni iznajmljivači za 2020. godinu plaćat će po krevetu 45,00 kn
  • za pomoćne krevete plaća se u iznosu umanjenom za 50%
  • zaduženje turističke članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja, ili u tri rate s rokovima dospijeća (isti kao i za turističku pristojbu) za prvu ratu 31. srpanj, 31. kolovoz i 30 rujan tekuće godine za prethodnu (za 2019. godinu Turistička članarina plaća se prema starom Zakonu do 29. veljače)
  • za potrebe kontrole ukupnog poslovanja, obveznici će i dalje iskazivati podatak o ukupnom prometu za prethodnu godinu (iz evidencije prometa)
  • privatni iznajmljivači kao obveznici plaćanja turističke članarine podnose nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.
  • Pravna osoba i fizička osoba obrtnik plaća mjesečni predujam članarine do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec u svoti koja se dobije kada se obračunana svota članarine za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja.
  • Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine na Obrascu TZ 1 koji su sastavni dio Pravilnika (na poveznici na dnu objave) ili putem sustava ePorezna, s time da se u prilogu zbirnog obrasca na razini obveznika dostavlja razrada po poslovnim jedinicama odnosno djelatnostima

 

PRAVILNIK O TURISTIČKOJ ČLANARINI U CIJELOSTI MOŽETE PRONAĆI NA POVEZNICI: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_14_251.html

 

 

 

 

 

Foto: Pixabay.com

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE