Predsjednik društva Željko Župan, mob.: 091 566 2342
Tajnik društva Josip Vuković, mob.: 091 725 7320

Rakovica
47245 Rakovica
Croatia

Društvo posjeduje vlastiti lovački dom i brine se o lovištu, te organizira lovni turizam na prostoru općine. Lovačko društvo gospodari sa 4 lovišta.

1. IV/145 Mašvina – 5293 ha
2. IV/146 Rakovica – 3650 ha
3. IV/148 Grabovac – 3818 ha
4. IV/2 Bršljenovica – 9162 ha

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE
X