Predsjednik Petar Hodak, mob.: 098 265 317
Tajnik Mario Jandrić, mob.: 098 886 6225

Drežnik Grad 133
47245 Rakovica
Croatia

Društvo posjeduje vlastiti lovački dom i brine se o lovištu, te organizira lovni turizam na prostoru općine. Lovačko društvo „Golub“ gospodari sa 2 lovišta

  1. IV/147 Nova Kršlja 3534
  2. IV/149 Drežnik Grad 3698

Lovstvo je u funkciji zaštite prirode, očuvanja biološke raznolikosti i ravnoteže prirodnih staništa i čini izvrstan preduvjet za razvoj lovnog turizma. Lovačko društvo je iz tog razloga pokrenulo projekt unapređenja lovstva – nabavom trčke i fazana za dresuru pasa. “Želja nam je bila napraviti poligon za dresuru pasa ptičara.”  ističe presjednik LD “Golub”, gosp. Petar Hodak. Velikim trudom i radom uz pomoć Turističke zajednice općine Rakovica kroz program potpora lovište je napučeno trčkama i fazanima te je spremno za dresuru pasa ptičara.

Zaintersirani se mogu javiti na kontakt broj: :098 265 317 – Petar Hodak

 

LOVNI TURIZAM – LD “GOLUB” DREŽNIK GRAD: više informacija uskoro