[Lika Destination] Drugi poziv za uključivanje u projekt IQM Destination LIKA

Projekt IQM Destination ima za cilj poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata u destinaciji Lika kako bi gostima pružili najbolju uslugu.

 

Zbog velikog interesa turističkih subjekata s područja destinacije Lika produženo je trajanje prijava na poziv za uključivanje u projekt IQM Destination Lika.
Prvi poziv bio je otvoren od 31. siječnja do 02. ožujka 2020. godine, a drugi poziv otvoren je do 01. travnja 2020. godine.

Cilj projekta je povezivanje subjekata i poticanje na izvrsnost kako bi se poboljšala cjelokupna kvaliteta destinacije. Destinacija Lika obuhvaća priobalni i kopneni dio Ličko-senjske županije, Općinu Gračac u Zadarskoj županiji i Općine Rakovicu, Saborsko i Plaški u Karlovačkoj županiji. U sklopu projekta u 2019. godini je održan niz edukacija namijenjenih stanovništvu s područja destinacije, što će se nastaviti i u 2020. godini, s ciljem poticanja međusobnog umrežavanja, sinergije i podizanja razine kvalitete svakog od uključenih subjekata te ukupnog turističkog proizvoda destinacije Lika.

Svi zainteresirani svoje prijave mogu poslati do 01. travnja 2020. na e-mail lika.destination@gmail.com.

Poziv možete pronaći na sljedećoj poveznici: Drugi poziv za uključivanjem u projekt IQM Destination Lika ili na web stranici Lika Destination (www.lika-destination.hr)

X
COVID 19 - INFORMACIJE