[KUTAK ZA IZNAJMLJIVAČE] Obavijest o paušalnom porezu za 2019.

Sukladno P​ravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu​​ ('Narodne novine' br. 1/19) Porezna uprava je obradila dostavljene Odluke jedinica lokalne samouprave o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu. Temeljem članka 16. stavka 2. Pravilnika, krajnji rok za donošenje Odluka za 2019. godinu bio je do 31. siječnja 2019. godine, odnosno za dostavu istih Poreznoj upravi do 15. veljače 2019. godine.

Odlukama je utvrđena visina paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može Odluku mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za primjenu od 1. siječnja sljedeće godine do donošenja nove Odluke. Člankom 2. stavkom 4. Pravilnika propisano je  da visina paušalnog poreza ne može iznositi manje od 150,00 kuna, niti više od 1.500,00 kuna. Jedinicama lokalne samouprave koje nisu donijele Odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu  odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj određuje se u iznosu od 750,00 kuna sukladno članku 5. Pravilnika.

Odluka Općine Rakovica donesena je u zakonskom roku te ju u cijelosti možete pogledati u nastavku: Odluka o visini paušalnog poreza

Poreznim rješenjem utvrdit će se iznos godišnjega paušalnog dohotka, godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, iznos tromjesečnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te rokovi plaćanja, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici, broj kreveta, odnosno broj smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu i objektu za robinzonski smještaj, za koje je utvrđen godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Krajnji rok ispunjenja obveze za prvo tromjesečje bit će 30. travnja 2019. godine. 

Predmetna rješenja izdat će nadležne ispostave područnih ureda Porezne uprave  prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznih obveznika u prvoj polovici travnja 2019. godine.

U nastavku se mogu preuzeti popisi jedinica područne i lokalne samouprave s pripadajućim paušalima kao i onih jedinica koje nisu donijele ili dostavile Odluke pa se obračun vrši u skladu s Pravilnikom propisanim iznosima:

Popis jedinica područne i lokalne samouprave s pripadajućim paušalima za iznajmljivače

Popis jedinica područne i lokalne samouprave koje nisu donijele odnosno dostavile Odluke o visini paušala za iznajmljivače​

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE