[KARLOVAČKA ŽUPANIJA] Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu 2019.

Kao i svake godine Karlovačka županija dodijelit će bespovratna sredstva za projekte u turizmu kroz PROGRAM BESPOVRATNIH POTPORA U TURIZMU ZA 2019.

Za dodjelu bespovratnih sredstava kroz navedeni Program Karlovačka županija osigurala je financijska sredstva u iznosu od 400.000 kuna.

Korisnici bespovratnih novčanih sredstava (potpora) su:
 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti);
 • OPG-i (obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) te
 • fizičke osobe – privatni iznajmljivači;

Svi korisnici potpora moraju biti sa sjedištem na području Karlovačke županije, a turistički projekti za koje se traže potpore moraju se ostvarivati također na području Karlovačke županije. Korisnici koji su ostvarili potporu u prethodnoj proračunskoj godini nisu prihvatljivi prijavitelji.

 

MJERE PROGRAMA – NAMJENA BESPOVRATNIH POTPORA:

MJERA A – RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

 • obnova, uređenje i opremanje smještajnih objekata s ciljem stavljanja u funkciju turizma (prednost – obnova tradicijske graditeljske baštine i zapuštenih objekata)
 • – uređenje, proširenje i opremanje kampova, kamp odmorišta i kamp odmorišta/kampirališta – robinzonski smještaj; izgradnja ili uređenje objekata za robinzonski turizam
 • uređenje i opremanje izletišta i dr. kapitalnih ulaganja u osnovne turističke sadržaje na domaćinstvu (samo za OPG i privatne/fizičke iznajmljivače)

IZNOS POTPORE
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna

 

MJERA B – RAZVOJ NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UNAPREĐIVANJE TURISTIČKE PONUDE DESTINACIJE

 • opremanje objekata za provođenje aktivnosti dodatne turističke ponude i posebnih oblika turizma (eno i gastro turizam, tradicionalni seoski turizam, cikloturizam, rafting, hiking, trekking, climbing i sl.)
 • ulaganje u inovativne oblike turističke ponude
 • ulaganje u multimedijalne i digitalne oblike turističke ponude i promocije (proširena i virtualna stvarnost, hologrami i sl.)
 • izrada promotivnih i informativnih turističkih materijala (izrada web stranica, mobilnih aplikacija, turističkih karti, promidžbenih brošura i sl.)
 • oglašavanje (troškovi oglašavanja u medijima, stručnim časopisima i javnim površinama emitivnih tržišta)
 • sajmovi (troškovi aktivnog sudjelovanja na turističkim sajmovima)

IZNOS POTPORE
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000,00 kuna

 

ROK ZA PRIJAVU

Javni poziv otvoren je zaključno sa 10. lipnja 2019. godine. Zahtjevi koji se dostave nakon isteka roka ili koji nemaju traženu dokumentaciju neće se razmatrati.

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjevi se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom prijavitelja, preporučenom poštom odnosno osobnom dostavom u Pisarnicu Karlovačke županije na adresu:

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo „Prijava na Javni poziv – Program bespovratnih potpora za turističke projekte u Karlovačkoj
županiji u 2019. godini“ – NE OTVARATI
Ambroza Vranyczanya 4
47 000 Karlovac

 

DOKUMENTI: 

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u turizmu 2019.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za projekte u turizmu 2019.

 

Izvješće o korištenju bespovratne potpore u turizmu za 2019. godinu

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE