Javni poziv – Program potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Rakovica 2019.

Turistička zajednica općine Rakovica raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Rakovica – (otvoren do 21.04.2019.)

PREDMET SUFINANCIRANJA:
1. Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista:

– Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ( NN 13/17 ); sportsko rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, ciklo-turistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, tematski i zabavni parkovi

– Ciklo-turizam ( uređenje bike odmorišta, alat i oprema za rad )

– Uređenje i opremanje novih zabavnih,adrenalinskih i tematskih parkova

– izrada promotivnih brošura o ključnom turističkom proizvodu destinacije ( biciklizam, aktivni odmor )

– podizanje kvalitete informacija za posjetitelje ( informativne ploče i sl. )

– izrada/redizajn internetskih stranica programa/projekta, promotivne aktivnosti vezane uz ponudu dodatnih sadržaja

2. Manifestacije i događanja koja imaju za cilj obogaćivanje turističke ponude, stvaranju prepoznatljivog imidža općine ( zabavne, kulturne, sportske, tradicijske – etno )

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
Sredstva potpore se ne mogu dodijeliti i koristiti za:
– kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava
– troškove redovnog poslovanja korisnika ( plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, poreze i doprinose, pokriće gubitaka, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade ),
– izrada projektne dokumentacije,
– objekte komunalne infrastrukture
– sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta

KORISNICI:
  • fizičke i pravne osobe – trgovačka društva, obrti, zadruge, OPG-i, udruge, turističke agencije, javne ustanove sa sjedištem u Općini Rakovica
DOKUMENTACIJA:
  • Ispunjen obrazac ZAHTJEVA za dodjelu bespovratnih potpora, a uključuje opis projekta, troškovnik realizacije i financijski plan s izvorima financiranja
  • Dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva ( preslika registracije trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, OPG – preslika upisnika, preslika rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrtnica )
  • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga za članarinu turističkim zajednicama

 

Javni poziv otvoren do 21.04.2019.  Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE RAKOVICA

Prijava na javni poziv – razvoj turizma – ne otvaraj

RAKOVICA 32, 47245 RAKOVICA

 

DOKUMENTI:

 

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE