Javni poziv – Program potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Rakovica 2018.

Turistička zajednica općine Rakovica raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa potpora projektima razvoja i unapređenja turizma u Općini Rakovica – (otvoren do 06.04.2018.)

PREDMET SUFINANCIRANJA:
 • Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ( NN 13/17 ); sportsko rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, ciklo-turistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, tematski i zabavni parkovi
 • Ciklo-turizam ( uređenje bike odmorišta, alat i oprema za rad )
 • Uređenje i opremanje novih zabavnih,adrenalinskih i tematskih parkova
 • izrada promotivnih brošura o ključnom turističkom proizvodu destinacije ( biciklizam, aktivni odmor )
 • podizanje kvalitete informacija za posjetitelje ( informativne ploče i sl. )
 • izrada/redizajn internetskih stranica programa/projekta, promotivne aktivnosti vezane uz ponudu dodatnih sadržaja
 • manifestacije i događanja koja imaju za cilj obogaćivanje turističke ponude, stvaranju prepoznatljivog imidža općine ( zabavne, kulturne, sportske, tradicijske – etno )
KORISNICI:
 • fizičke i pravne osobe – trgovačka društva, obrti, zadruge, OPG-i, udruge, turističke agencije, javne ustanove sa sjedištem u Općini Rakovica
DOKUMENTACIJA:
 • Ispunjen obrazac Zahtjeva
 • Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga na ime članarine turističkim zajednicama
 • Preslika rješenja o registraciji djelatnosti

 

Javni poziv otvoren do 06.04.2018.  Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE RAKOVICA

Prijava na javni poziv – razvoj turizma – ne otvaraj

RAKOVICA 32, 47 245 RAKOVICA

 

 

Dodatne informacije na mail tajnica@plitvickedoline.hr ili pozivom na broj 784-450.

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE