[IZNAJMLJIVAČI] Turistička članarina za 2019. godinu

Poštovani iznajmljivači,

podsjećamo Vas na Vašu obavezu plaćanja turističke članarine do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Obračun članarine za 2019. godinu dovršit će se prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, br. 152/08., 88/10., 110/15. i 121/16.) i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Obračun članarine za 2019. godinu na „Obrascu TZ“ dostavlja se Poreznoj upravi do kraja veljače 2020. godine,.

Osnovica za obračun turističke članarine je ukupan prihod za 2019. godinu iz knjige Evidencije o prometu, pomnožen s pripadajućim koeficijentom mjesta gdje se obavlja djelatnost:

NASELJE
STOPA
Čatrnja, Grabovac 0,14858 %
Rakovica, Oštarski Stanovi, Drežnik Grad, Irinovac, Selište Drežničko 0,12920 %
Sva ostala naselja 0,11628 %

 

OBRAZAC ZA ISPUNJAVANJE MOŽETE PREUZETI NA POVEZNICI: OBRAZAC TZ za 2019. 

U Obrascu TZ pod točkom redni broj I. OSNOVICA upisujete ukupan promet, a pod točku II. STOPA koeficijent mjesta prema naselju u kojem se nalazi Vaš objekt u kojem se obavlja usluga pružanja smještaja. Ukoliko niste sigurni kako popuniti obrazac možete doći u ured TZ ili se obratiti na mail tajnica@plitvickedoline.hr 

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE UPLATNICE:
Primatelj: TURISTIČKA ČLANARINA – TZ Rakovica
IBAN: HR1410010051736527159
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Turistička članarina za 2019. godinu

 

NAPOMENA:

Turistička članarina za 2019. godinu plaća se i ispunjava na način kao i do sada.

Za 2020. primjenjivat će se novi zakon kojeg možete pročitati u nastavku: Zakon o clanarinama u turistickim zajednicama 2020.doc
Nakon donošenja Pravilnika, iznajmljivači će biti obaviješteni o načinu obračuna i visini paušalnog iznosa turističke članarine donesenih na temelju novog Zakona.

NOVO, 05.02.2020. : donesen Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

X
COVID 19 - INFORMACIJE