[IZNAJMLJIVAČI] Turistička članarina za 2018. godinu

Obveza prijave obračuna članarine turističkoj zajednici prema Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15, 121/16 ), a za pružatelje usluge smještaja, vrijedi do 28. veljače.

 

  • rok za predaju je 28.02.2019. putem OBRAZAC TZ
  • osnovica je ukupan promet u 2018. godini, iz knjige Evidencije prometa
  • stopa je različita  za pojedina naselja;
 
NASELJE
STOPA
Čatrnja, Grabovac 0,14858
Rakovica, Oštarski Stanovi, Drežnik Grad, Irinovac, Selište Drežničko 0,12920
Sva ostala naselja 0,11628

 

RAČUN ZA UPLATU:

  • HR1410010051736527159
  • Ministarstvo financija, TZO Rakovica
  • Model: HR67
  • Poziv na broj: OIB obveznika
  • Opis plaćanja; turistička članarina

 

Obrazac možete ispuniti sami ili u turističkom uredu sa zaključenom knjigom EP.

X
COVID 19 - INFORMACIJE