Iskazivanje interesa za korištenje znaka „Lika Quality“ za proizvode

Prijave na Javni poziv dostavljaju se do 1. lipnja 2021. godine.

Klaster Lika Destination u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Lika i Poljoprivrednom zadrugom Lika COOP objavio je Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka “Lika Quality” – za proizvode. Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za korištenje jamstvenog žiga „Lika Quality“, namijenjenog poticanju razvoja domaće proizvodnje temeljene na tradiciji, podizanju razine kvalitete lokalnih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije te promociji identiteta ličke i podvelebitske regije. Znak „Lika Quality“ registriran je u Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig.

Pravo korištenja znaka dodjeljuje se proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa svim zakonskim propisima na području destinacije Lika te s uporištem u tradiciji. Područje destinacije Lika obuhvaća 15 jedinica lokalne samouprave (JLS) i to 3 grada (Gospić, Otočac i Senj) te 12 općina (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plaški, Plitvička Jezera, Rakovica, Saborsko, Udbina i Vrhovine).


Prijave na Javni poziv mogu se dostaviti:

a) u tiskanom obliku – u zatvorenoj omotnici, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu:

Klaster Lika Destination

Budačka 12

53 000 Gospić

„Prijava na Javni poziv – Lika Quality“

b) u elektronskom obliku na e-mail adresu: info@lika-destination.hr s naslovom e-maila „Prijava na Javni poziv – Lika Quality“.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se do 1. lipnja 2021. godine.


Dokumentacija potrebna za prijavu za natječaj (dokumentaciju za prijavu možete preuzeti niže na stranici)

  • Zahtjev za dodjelu prava uporabe Znaka Lika Quality
  • Izjava podnositelja Zahtjeva o lokalnom podrijetlu robe
  • Izjava podnositelja Zahtjeva o ispunjenju preuzetih obveza (za proizvođače čiji proizvodi već nose Znak Lika Quality)
  • Anketni upitnik
  • Prilozi potrebni za prijavu na natječaj (prilozi su detaljno objašnjeni u Prilogu 1 i Prilogu 2 Uputa za prijavitelje ovisno o kategoriji proizvoda)

Način obavještavanja o prijavi                                                                                                                                       

Prijavitelji će o statusu prijave biti obaviješteni nakon održanih sjednica tijela koja odlučuju o dodjeli prava korištenja Znaka na kontakt naveden u Zahtjevu za korištenje Znaka.

 

Dokumenti za preuzimanje:

X
X