[IQM Destination LIKA] U Rakovici održana prva edukativna radionica i predstavljanje projekta IQM Destination Lika

IQM Destination LIKA jučer je održala prvu edukativnu radionicu u Rakovici s prezentacijom projekta svim prijavljenim potencijalnim partnerima.

Nakon održane početne edukacije sljedeći korak je posjeta prema planu obilaska, razgovor o mogućnostima i uvjetima suradnje u projektu IQM Destination LIKA te individualni savjeti kako potaknuti izvrsnost i uravnoteženost u destinaciji LIKA.

Nakon toga slijedi potpisivanje ugovora sa svima koji zadovoljavaju osnovne kriterije projekta (prije svega kvalitetu u poslovanju ispunjenu minimalno 80%).

Kroz ovaj projekt uspostavit će se mjerljivi sustav razine kvalitete usluga u destinaciji, pri čemu će se kroz individualnu edukaciju samih dionika podići sadašnja razina kvalitete u destinaciji, čime će Lika destinacija postati prepoznatljiva na turističkom tržištu. Implementacijom ovog projekta unaprijedit će se ujednačenost kvalitete usluge i ponude.

Kvalitativni i kvantitativni pokazatelji implementacije:

  • mjerenje kvalitete usluge dionika u turizmu
  • mjerenje kvalitete usluge i proizvoda u destinaciji
  • mjerenje omjera cijene i kvalitete
  • mjerenje zadovoljstva stanovnika turizmom – odgovorni turizam
  • mjerenje zadovoljstva posjetitelja turizmom u destinaciji
  • mjerenje zadovoljstva dionika (partnera u turizmu)
  • mjerenje indikatora održivog razvoja
  • Standardizacija kvalitete subjekata u destinaciji IQM Destination Lika

Dinamika provedbe projekta: 2019., 2020. i 2021. godina

Podsjećamo, poziv za uključivanje u projekt,otvoren je do kraja svibnja 2019., a nalazi se u privitku: Drugi poziv za uključivanje u projekt IQM Destination Lika

 

Sve dodatne informacije:

Klaster Lika Destination
Budačka 12, 53000 Gospić
E-mail: lika.destination@gmail.com 
Telefon:+385 53 647 042

 

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE